Có cách nào để lấy địa chỉ ô trong bảng excel không? Cách thực hiện có đơn giản? Một trong những cách làm đơn giản là bạn áp dụng hàm address trong excel.  Hàm dùng để lấy số hàng hay một cột làm đối số để có thể trả về tham chiếu tại địa chỉ ô.

Hàm address trong excel là gì?

Hàm address trong excel được người dùng áp dụng khá phổ biến với mục đích là lấy địa chỉ ô trong bảng dữ liệu. Cách làm đơn giản mà mang lại hiệu quả công việc rất cao.

Cách sử dụng hàm address trong excel
Cách sử dụng hàm address trong excel

Các loại tham chiếu thường thấy

– Tham chiếu tương đối thường được thể hiện dạng số hàng và dạng cột. Một khi bạn  sao chép công thức có tham chiếu ô tương đối. Tham chiếu, số hàng hay ký tự sẽ được điều chỉnh phù hợp để phản ánh một vị trí mà bạn đã copy công thức.

– Tham chiếu nếu có ký hiệu $ ở trước chữ cái số hàng hoặc cột (ví dụ: $M$350). Khi bạn copy công thức có tham chiếu tuyệt đối thì tham chiếu sẽ không thay đổi.

– Tham chiếu hỗn hợp chứa ký hiệu $ trước chữ cái số hàng hay cột.

Tiếp theo trong cách hàm https://alltopvn.com/ gửi đến bạn cách sử dụng hàm replace trong excel hay được gọi là hàm thay thế văn bản. Tham khảo thêm: Hàm Replace Trong Excel Thay Thế Văn Bản

Hai kiểu tham chiếu ô

Bạn hãy đặt ký hiệu $ trước số hàng để có thể tạo tham chiếu hàng. Và hãy đặt ký hiệu $ trước chữ cái 1 cột để tạo nên tham chiếu cột.

Trong excel sẽ hỗ trợ hai kiểu tham chiếu: Kiểu A1 và kiểu R1C1. Trong đó R1C1 sử dụng hệ thống cho cột và hàng. Ví dụ như: R4C10 có nghĩa là có hàng thứ 4 và cột thứ 10.

Muốn thay đổi tham chiếu của một ô bạn hãy chọn File > Options. Sau đó kiểm tra tham chiếu R1C1. Bên trên tab Formulas chọn Working with Formulas. Và sử dụng định dạng của tham chiếu R1C, và buộc các ô khác hiển thị ở dạng số.

Ảnh ví dụ minh họa
Ảnh ví dụ minh họa

Để có thể quay lại hàm address trong excel, phải cần tới 5 đối số:

– Số hàng tham chiếu.

– Số cột tham chiếu.

– Một số để cho hàm biết làm sao để trả về tham chiếu. Và số này trong excel sẽ mặc định là 1. Trong một số trường hợp cũng có thể là:

  • 1: Hàng và cột đều là tuyệt đối
  • 2: Hàng là tuyệt đối và cột là tương đối
  • 3: Hàng là tương đối và cột là tuyệt đối
  • 4: Hàng và cột là tương đối

– Giá trị 1 hoặc là 0 để hàm biết sử dụng kiểu tham chiếu nào. Ví dụ:

  • 0 sử dụng kiểu R1C1.
  • 1 là giá trị mặc định và bỏ qua nếu dùng (sử dụng kiểu A1).

– Một workbook bên ngoài hoặc bảng tính và tham chiếu ở bảng tính.

Cách sử dụng hàm address trong excel

Cú pháp:

=ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó ta có:

  • Row_num là số hàng địa chỉ ô. Một đối số bắt buộc.
  • Col_num là số cột địa chỉ ô. Đây cũng là một đối số bắt buộc.
  • abs_num là loại địa chỉ tương đối hoặc là tuyệt đối. Là một đối số tùy chọn. Nếu bỏ qua kết quả mặc định là tuyệt đối.
Công thức hàm address trong excel
Công thức hàm address trong excel

Cách bước thực hiện:

– Bấm vào một ô vị trí muốn kết quả xuất hiện sau khi kết thúc cú pháp.

– Nhập =ADDRESS( ) để bắt đầu.

– Nhập số hàng, dấu phẩy (,) và cùng như số cột. Hoặc bạn có thể nhập tham chiếu tới ô khác, nơi bạn đặt các giá trị đó.

– Nếu bạn muốn giá trị kết quả trả về một tham chiếu đầy đủ hoặc hỗn hợp. Hãy nhập dấu phẩy (,) cùng với đó là một số thích hợp.

– Hoặc bạn muốn kết quả trả về kiểu R1C1. Bắt đầu hãy nhập dấu (,) và số 0.

– Bạn muốn kết quả tham chiếu tới một bảng tính nào khác. Hãy nhập dấu (,) và tiếp tục đặt tên bảng tính trong dấu (“”).

Nếu bạn muốn kết quả đến workbook.  Hãy nhập dấu (,), tên workbook, trang tính cùng với nhau. Bạn nên lưu ý, tên workbook cần được đặt trong ngoặc. Và tham chiếu toàn bộ cần có dấu ngoặc kép.

– Nhập ) và nhấn enter.

Hy vọng với những chia sẻ cụ thể về “hàm address trong excel” đã làm bạn hài lòng. Hãy áp dụng công thức cụ thể vào mục đích sử dụng sắp tới trong công việc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here