Hàm CELL trong excel là gì và hàm này có cách sử dụng như thế nào? Vâng, với những ai mới sử dụng các hàm trong excel hẳn đều cảm thấy thấy khá lúng túng với thông tin này. Vậy, hàm CELL trong excel là gì và khi nào thì chúng ta có thể áp dụng hàm này với bảng tính trong excel. Nếu bạn cũng đang quan tâm tới thông tin này. Hãy tham khảo thông tin ở bài viết dưới đây cùng alltopvn.com nhé

hàm cell trong excel
hàm cell trong excel

Hàm CELL trong excel –Những thông tin cơ bản

Vâng, với những ai đã sử dụng excel nhiều năm thì hàm cell trong EX là gì và cách sử dụng hàm cell trong EX như thế nào hẳn không còn là thông tin khiến họ lúng túng. Tuy nhiên với những ai chưa có nhiều kinh nghiệm khi sử dụng excel hoặc lâu rồi bị quên khiến thức thì đây sẽ là thông tin khiến họ bị lúng túng. Vậy hàm cell trong excel là gì? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé:

Định nghĩa:

Hàm Excel CELL trả về thông tin về một ô đã cho. Thông tin này liên quan đến nội dung, định dạng hoặc vị trí của ô tùy theo yêu cầu của bạn.

Cú pháp của hàm là:

CELL( info_type, reference )

Trong đó:

info_type

Đây là thông tin: kiểu thông tin tra cứu mà các bạn muốn hàm CELL() trả về. Các kiểu thông tin này có thể là:

“address”  Địa chỉ: Trả về tham chiếu ô, dưới dạng văn bản.
“col”  Column: Trả về số cột của ô.
“color”  Màu sắc: Trả về 1 nếu ô được định dạng có màu giá trị âm hoặc 0 nếu không.
“contents”  Nội dung: Trả về giá trị của ô (không phải là công thức).
“filename”  Tên tệp: Trả về đường dẫn và tên tệp đầy đủ của sổ làm việc và bảng tính mà ô được cung cấp. Nếu file chứa tham chiếu chưa được lưu thì trả về chuỗi rỗng.
“format”  Định dạng: Trả về một giá trị văn bản đại diện cho kiểu định dạng của ô.
“parentheses”  Dấu ngoặc đơn: Trả về 1 nếu ô được định dạng bằng dấu ngoặc đơn cho giá trị dương hoặc tất cả các giá trị; trả về 0 nếu không.
“prefix”  tiếp đầu ngữ: Trả về giá trị văn bản tương ứng với ‘tiền tố nhãn’ của ô.
“protect”  Bảo vệ: Trả về 1 nếu ô bị khóa và 0 khác.
“row”  Hàng: Trả về số hàng của ô.
“type”  Kiểu: Trả về một giá trị văn bản tương ứng với loại dữ liệu trong ô. Điều này có thể là “b” cho trống (hoặc trống); “l” cho nhãn (tức là hằng số văn bản) hoặc “v” cho giá trị (đối với bất kỳ loại dữ liệu nào khác).
“width”  Chiều rộng: Trả về chiều rộng cột của ô.

 

reference:

Đây là Ô mà bạn muốn có thông tin

Trong đó:

  • Reference sẽ bị bỏ qua nếu bị bỏ qua, thông tin đã xác định trong đối số info_type được trả về cho ô cuối cùng đã được thay đổi.
  • Reference nếu đối số tham chiếu là phạm vi ô, hàm CELL chỉ trả về thông tin cho ô trên cùng bên trái của phạm vi đó.

Mã định dạng CELL

 

Format Kết quả trả về
General or # ?/? or # ??/?? “G”
“F0”
#,##0 “,0”
0.00 “F2”
#,##0.00 “,2”
0% “P0”
0.00% “P2”
0.00E+00 “S2”
d-mmm-yy or “D1”
d-mmm or dd-mmm “D2”
mmm-yy “D3”
m/d/yy or mm/dd/yy or “D4”
mm/dd “D5”
h:mm:ss AM/PM “D6”
h:mm AM/PM “D7”
h:mm:ss “D8”
h:mm “D9”

 

Ví dụ về hàm CELL trong excel

Để hiểu rõ hơn về hàm cell trong excel chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về hàm này qua ví dụ dưới đây nhé:

Ví dụ: Ta có bảng tính như sau. Xác định thông tin của các ô dựa trên bảng dự liệu và theo yêu cầu của bài. Trong bảng dự liệu, hãy xác định yêu cầu

– Theo bảng dự liệu yêu cầu chúng ta cần tra thông tin của cột chứa tham chiếu là “2” thuộc hàng thứ mấy. Mà theo công thức, chúng ta sẽ dùng =Cell((“row”, vùng cần xác định) trong bảng tính này. Như vậy, ta sẽ có công thức như sau:

=CELL(“row”,C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Yêu cầu: Xác định kiểu dự liệu của ô tại dòng C7, và theo công thức. Ta sẽ có công thức theo bảng dự liệu như sau:

: =CELL(“type”,C7)

Kết quả trả về sẽ là:

 

Hi vọng với những chia sẻ về cách sử dụng hàm cell trong excel trên đây. Bạn có thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình khi cần tìm thông tin về hàm này. Mọi thắc mắc cần tư vấn thêm về cách sử dụng các hàm trong excel. Vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin tại: https://alltopvn.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here