Hàm Đếm trong Excel gồm có rất nhều hàm khác nhau và mõi loại đều có những công thức. Được sử dụng vào các trường hợp khác nhau với mục đích cuối cùng. Là để đếm dữ liệu, các đối tượng trong chuỗi trong một bảng tính nhất định. Nếu bạn đang quan tâm đến các loại hàm đếm trong excel. Hãy bỏ túi ngay những kiến thức dưới đây nhé.

Các loại hàm Đếm trong excel.

Hàm đếm trong Excel là một trong những hàm được sử dụng rất nhiều trong tính toàn bảng dữ liệu Excel. Căn cứ vào các công việc phải tinh toán trên thực tế mà ta áp dụng hàm cụ thể. Dưới đây là những tổng hợp về những hàm Đếm thông dụng trong Excel.

Hàm Count: Dùng trong trường hợp cần đếm số ô có chứa dữ liệu là số trong 1 vùng dữ liệu.

Hàm Counta: Dùng trong trường hợp cần đếm số ô chứa dữ liệu không phân biệt kiểu dữ liệu. Là số hay ký tự có trong một vùng dữ liệu hoặc 1 tập giá trị.

Hàm Countif: Dùng trong trường hợp cần hàm đếm có điều kiện trong excel.

Hàm Countifs: Dùng trong trường hợp cần hàm đếm có nhiều điều kiện trong excel.

Hàm Countblank: Dùng trong trường hợp cần hàm đếm ô trống excel.

Hàm Rank: Dùng trong trường hợp cần hàm xếp thứ tự trong excel.

Xem Thêm  Cách làm video Tik Tok nhanh chóng, đơn giản – AdFlex

Hàm Average: Dùng trong trường hợp cần hàm tính trung bình cộng trong excel.

Hàm Column, columns: Dùng trong trường hợp cần hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định trong Excel. Hoặc trả về tổng số cột trong một mảng hoặc 1 tham chiếu nhất định trong Excel.

– Hàm Dateif / Dateifs: Dùng trong trường hợp cần tính tổng số năm. Tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước trong Excel

Hàm Len: Dùng trong trường hợp cần hàm đếm ký tự trong Excel.

Giới thiệu 1 số hàm đếm trong Excel cơ bản.

Cùng chúng tôi tìm hiểu một số hàm Đếm trong Excel mà chúng tôi giới thiệu dưới đây nhé.

Hàm Count trong Excel – Hàm đếm trong Excel.

Hàm Count dùng để đếm số lượng ô có chứa các số, đồng thời đếm các số có trong danh sách tham đối. Việc sử dụng hàm Count để biết số mục nhập trong trường số nằm trong phạm vi hoặc dãy số.

Tìm hiểu về hàm Counta trong Excel

Ví dụ: Bạn có thể nhập công thức sau để đếm số trong phạm vi A1:A20: =COUNT(A1:A20).

Cú pháp sử dụng hàm Count.

=COUNT (Giá trị1, [giá trị2], ….)

Trong đó:

– Giá trị Value1: Là tham số bắt buộc. Giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm

– Giá trị Value2,…: Hàm Count chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm số.

Ví Dụ: Dựa vào công thức trên, ta có thể vận dụng hàm Count dùng để đếm các giá trị riêng lẻ. Ví dụ như sau:

= Đếm (2, 3, 4) = 4

= Đếm (4,5,6) = 6

= Đếm (a, b, c) = 0

Thêm vào đó, khi vận dùng hàm Count trong thực tế để đếm dữ liệu số. Ta không cần thiết phải nhập các giá trị riêng lẻ như trong ví dụ trên. Mà địa chỉ ô, vùng ô chứa các giá trị mà ta muốn đếm.

Xem Thêm  [Chia sẻ kinh nghiệm] Cách dùng hàm Product trong Excel

Hàm Countif trong Excel.

Hàm Countif trong excel ta có thể hiểu một cách đơn giản là hàm đếm có điều kiện. Được sử dụng rất nhiều trong công việc trong Excel liên quan đến tính toán số lượng với điều kiện nhất định. Tùy theo cài đặt của từng máy mà người dùng có thể linh hoạt trong việc sử dụng dấu phân cách. Trong các hàm là “,” hoặc “;” với đề bài yêu cầu thống kê mà cho biết một điều kiện cụ thể.

Hàm Countif trong Excel

Cú pháp sử dụng hàm Countif.

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

– Range: Vùng điều kiện mà ta muốn đếm, muốn thống kê.

– Criteria: Điều kiện mà ta muốn lấy kết quả.

Lưu ý khi sử dụng hàm countif.

+ Hàm Countif trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với các chuỗi ký tự hơn 255 ký tự.

+ Còn đối số Criteria cần phải để trong dấu ngoặc kép. Không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Ngoài ra, có thể sử dụng ký tự dấu chấm hỏi và dấu sao trong điều kiện Criteria, trong đó 1 dấu hỏi là 1 ký tự và 1 dấu sao là 1 chuỗi ký tự. Tùy vào từng cài đặt trên máy khác nhau mà dấu phân cách trong hàm là , hoặc ; để sử dụng.

Hàm Counta trong Excel.

Hàm Counta trong excel  là hàm dùng để đếm số ô chứa dữ liệu không phân biệt kiểu dữ liệu. Là số hay text có trong một vùng dữ liệu hoặc 1 tập giá trị. Hàm đếm Counta không phân biệt kiểu dữ liệu số hay dạng text. Trong vùng dữ liệu hoặc trong 1 tập giá trị, như số, ngày giờ, giá trị văn bản…

Tìm hiểu về hàm Counta trong Excel

Cú pháp sử dụng hàm Counta.

=COUNTA(value1, [value2], …)

Giải thích:

* Value 1: Vùng dữ liệu cần đếm (bắt buộc phải có).

* Value2…: Các vùng dữ liệu tùy chọn. Hàm Counta cho phép tối đa 255 đối số.

Xem Thêm  Cách làm bồ câu rôti hấp dẫn bắt cơm đổi vị cho bữa cơm gia đình

Lưu ý.

– Hàm Counta dùng để thực hiện đếm các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào ngoại trừ ô trống.

– Trong trường hợp không muốn đếm các giá trị logic và văn bản hay giá trị lỗi các bạn sử dụng hàm Count.

– Còn muốn đếm giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó thì sử dụng hàm Countif hoặc Countifs.

Hàm Countifs trong Excel.

Hàm Countifs dùng để đếm ô nhưng thỏa mãn các điều kiện cho trước. Khi dùng hàm này người dùng dễ dàng tìm ra ô kết quả thỏa mãn. Các điều kiện được đưa ra trong yêu cầu.

Áp dụng hàm Countif trong excel để so sánh các giá trị
Áp dụng hàm Countif trong excel để so sánh các giá trị

Cú pháp sử dụng hàm Countifs.

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…).

Trong đó:

– Criteria_range1 là vùng chọn đầu tiên cần thống kê, giá trị bắt buộc.

– Criteria1 là điều kiện áp dụng cho vùng chọn criteria_range1. Giá trị bắt buộc có thể là ô, biểu thức, văn bản.

– [criteria_range2, criteria2] là các cặp vùng chọn và điều kiện bổ sung. Cho phép tối đa 127 cặp vùng chọn và điều kiện.

Lưu ý khi sử dụng.

– Các vùng chọn bổ sung cần phải có cùng số hàng và cột với vùng criteria_range1, có thể tách rời nhau.

– Điều kiện vùng chọn tham chiếu đến ô trống thì hàm Countiffs tự động coi giá trị là 0.

– Có thể dùng các ký tự? Để thay thế cho ký tự nào đó, dấu * thay thế cho cả một chuỗi ký tự. Nếu cần tìm dấu ? hay dấu * thực thì gõ dấu ~ ở trước ký tự đó.

Ngoài ra, còn rất nhiều hàm đếm trong excel khác nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm.

Trên đây, là chia sẻ về các hàm Đếm trong Excel. Hãy áp dụng công thức cụ thể vào mục đích sử dụng sắp tới trong công việc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here