Hàm subtotal trong excel là gì? Lý do bạn nên sử dụng hàm subtotal trong excel? Cách sử dụng có đơn giản không? Có phải đây là một trong những câu hỏi bạn đang quan tâm và muốn tìm câu trả lời nhất. Vậy hãy cùng https://alltopvn.com tìm hiểu ngay thôi.

Hàm subtotal trong excel là gì? Cách sử dụng ra sao?

Hàm subtotal trong excel là hàm đóng vai trò để tính tổng phụ ở trong danh sách hoặc trong dữ liệu excel. Bạn nên biết tổng phụ subtotal không phải là tổng số trong dãy ô đã xác định. Hàm có thể linh hoạt trong cách sử dụng. Có thể sử dụng để tính toán, làm pháp tính log (đếm số, tính trung bình, hay tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất)

Hàm subtotal trong excel là gì?
Hàm subtotal trong excel là gì?

Cú pháp thực hiện hàm:

=SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2],…)

Trong đó:

  • Function_num là số xác định chức năng để thực hiện.
  • Ref1, Ref2, … là 1 hay nhiều ô, và cũng có thể là dãy ô để tính tổng phụ. Ref 1, từ Ref 2 đến tối đa 254 là tuỳ chọn.

Chú ý quan trọng cần nắm:

Nếu trong cú pháp không có các cổng phụ ref1, ref2… thì lập tức các cổng phụ lồng nhau sẽ bỏ qua để tránh sự nhầm lẫn đếm lại hai trong tính toán.

Hằng số function_num từ số 1 – 11. Và sẽ bao gồm giá trị hàng mà lệnh ẩn hàng đã ẩn ở bên dưới menu phụ ẩn trong lệnh định dạng. Bạn hãy dùng hằng số này để tính tổng phụ cá số ẩn và tổng không ẩn trong danh sách dữ liệu.

Đối với hằng số function_num từ 101 – 111. Hàm sẽ bỏ qua giá trị hàng ẩn. Bạn hãy dùng các hằng số này để tính tổng phụ các số không ẩn ở trong danh sách dữ liệu có.

Những chú ý quan trọng trong quá trình sử dụng hàm
Những chú ý quan trọng trong quá trình sử dụng hàm

Khi sử dụng hàm sẽ bỏ qua bất cứ hàng nào không nằm trong danh sách của bộ lọc. Mặc dù bạn có dùng giá trị function_num nào đi chăng nữa cũng không thể thực hiện được.

Hàm sẽ dùng trong các cột dữ liệu hay trong các phạm vi dọc. Hàm không dùng cho các phạm vi nằm ngang hay hàng dữ liệu.

Ví dụ cụ thể: Bạn muốn tính tổng phụ theo phạm vi nằm ngang từ hằng số 101 trở đi. Công thức SUBTOTAL(109,B2:G2), nếu như ẩn phụ sẽ không ảnh hưởng đến tổng phụ. Nhưng mà hàng sẽ ảnh hưởng đến tổng phụ.

Nếu là tham chiếu 3-D thì hàm sẽ trả về kết quả là lỗi #VALUE!

Xem thêm: Hàm Log Trong Excel Tính Lũy Thừa Một Số Với Cơ Số

Lý do bạn nên sử dụng hàm subtotal trong excel?

Lý do bạn nên sử dụng hàm subtotal trong excel là gì? Nếu như bạn so sánh hàm subtotal với các hàm khác trong excel. Thì khi sử dụng hàm subtotal sẽ mang đến những ưu điểm tuyệt vời:

Tính giá trị ở trong các hàng đã được chọn:

Bởi hàm subtotal bỏ qua các hàng đã lọc qua. Chính vì thế bạn có thể sử dụng để tính tổng trong dữ liệu. Cách giá trị trong tổng phụ sẽ tự động tính lại theo bộ lọc.

Tính các ô nhìn thấy

Công thức hàm subtotal với các số xác định chức năng như 101-111 sẽ bỏ qua các ẩn số trong menu ẩn. Vì thế bạn sử dụng chức năng Excel Hide để có thể ẩn đi các dữ liệu không liên quan trong việc tính toán. Và sau đó dùng số chức năng từ 101-111 để bỏ đi các giá trị các hàng số ẩn  khỏi tổng phụ.

Lý do bạn nên sử dụng hàm subtotal trong excel?
Lý do bạn nên sử dụng hàm subtotal trong excel?

Bỏ qua các giá trị ở trong công thức lồng ghép

Nếu như các dãy ô trong công thức có chứa các công thức khác. Thì công thức subtotal lồng vào sẽ bị bỏ qua. Chính vì thế số trong bảng dữ liệu không phải tính thành 2 lần.

Hy vọng với những chia sẻ cụ thể về “hàm subtotal trong excel” đã làm bạn hài lòng. Hãy áp dụng công thức cụ thể vào mục đích sử dụng sắp tới trong công việc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here