Hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel bao gồm những hàm nào? Cách áp dụng hàm ra sao? Có thể kết hợp những hàm nào với nhau để mang lại kết quả tối ưu nhất? Tất cả sẽ có trong bài viết chia sẻ sau đây.

Những hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel

Hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel sẽ giúp người dùng tìm kiếm được cơ sở dữ liệu trong cùng một bảng dữ liệu excel. Và từ đó mang lại kết quả cao. Những hàm có thể áp dụng trong việc tìm kiếm có điều kiện bao gồm:

Hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel
Hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel

– Áp dụng hàm Vlookup để tìm kiếm dữ liệu có điều kiện

Bạn áp dụng việc dò tìm dữ liệu xếp dọc mới áp dụng được hàm Vlookup. Và cú pháp thực hiện như sau:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, [Range_lookup])

Trong đó:

  • Lookup_value là giá trị bạn cần dò tìm.
  • Table_array là bảng giới hạn dò tìm. Hãy nhấn F4 để có thể Fix cố định một giá trị cho mục đích sao chép công thức một cách tự động.
  • Col_index_num là số thứ tự cột cần lấy dữ liệu trong bảng dữ liệu excel cần dò tìm.
  • Range_lookup được gọi là giá trị Logic thỏa mãn TRUE=1 và FALSE=0. Range_lookup sẽ so tương đối hoặc chính xác với bảng giới hạn đã có. Nếu như Range_lookup = 1 là số tương đối. Nếu Range_lookup = 0 là số chính xác. Và nếu bạn bỏ qua đối Range_lookup thì được hiểu là Range_lookup = 1.

Chi tiết về hàm Vlookup: Hàm vlookup trong excel dùng để làm gì?

– Áp dụng hàm Match để tìm kiếm 1 mảng dữ liệu có điều kiện

Hàm Match trong excel được ứng dụng để tìm kiếm giá trị trong mảng dữ liệu. Hàm sẽ trả về kết quả là vị trí tương đối của một giá trí tại một vùng dữ liệu trong bảng excel.

Xem Thêm  Cách Làm Món Tôm rim mặn ngọt của Phan Bao Van
Hàm Match trong excel được ứng dụng để tìm kiếm giá trị trong mảng dữ liệu
Hàm Match trong excel được ứng dụng để tìm kiếm giá trị trong mảng dữ liệu

Cú pháp thực hiện để dò tìm dữ liệu bằng hàm Match:

=MATCH(<giá trị cần tìm vị trí>, <vùng chứa giá trị này>, [ 1 trong 3 số : 1 hoặc 0 hoặc -1])

Trong đó bạn nên biết:

  • <giá trị cần tìm vị trí> là giá trị bạn dò tìm vị trí tương đối ở trong mảng dữ liệu. Và dữ liệu đó có thể là dữ liệu số, 1 tham chiếu đến địa chỉ ô hoặc là logic. Đây là tham chiếu bắt buộc có.
  • <vùng chứa giá trị này> là vùng bạn muốn tìm giá trị. Là tham số cần có trong việc tìm kiếm dữ liệu.
  • [ 1 trong 3 số : 1 hoặc 0 hoặc -1] là định nghĩa tìm kiếm. Tham số này có hoặc không vì không bắt buộc có:

+ Nếu trường hợp bạn bỏ trống hàm sẽ tìm giá trị lớn nhất trong một vùng. Nhưng giá trị này sẽ nhỏ hơn hoặc có thể là bằng giá trị bạn đang muốn tìm kiếm. Và điều bạn cần chú ý: Vùng dữ liệu bạn muốn tìm kiếm cần được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trước.

+ Nếu bạn nhập bằng 0 hàm sẽ tìm giá trị 0 trong vùng dữ liệu và trả về vị trí tìm thấy.

+ Nếu bạn nhập giá trị -1 hàm sẽ tìm giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu. Nhưng giá trị tìm đó sẽ lớn hơn hoặc có thể là bằng giá trị được tìm kiếm. Nhưng bạn cũng cần biết: Vùng tìm kiếm cần phải sắp xếp theo thứ tự từ lớn về bé.

Tham khảo chi tiết hơn về hàm Match thông qua bài viết: Chia sẻ cách dùng hàm match trong excel

– Hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel – Áp dụng hàm Index

Hàm Index sẽ trả về phần tử kết quả trong bảng dữ liệu excel thông qua chỉ số cột hoặc thông qua chỉ số hàng. Áp dụng hàm Index mảng khi dạng mảng nếu như đối số đầu tiên của hàm là một hằng số mảng. Cú pháp áp dụng hàm để tìm kiếm dữ liệu mảng như sau:

Xem Thêm  Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích | Soạn văn 7 hay nhất.
Áp dụng hàm Index để tìm kiếm mảng dữ liệu có điều kiện
Áp dụng hàm Index để tìm kiếm mảng dữ liệu có điều kiện

= INDEX (mảng, row_num, [column_num])

Trong đó:

– Array: Phạm vi hằng số mảng hoặc phạm vi hằng số là một ô. Là một đối số bắt buộc cần có.

+ Nếu như array chứa một cột hoặc một hàng. Thì đối số column_num hoặc row_num tương ứng là 1 tùy chọn.

+ Nếu như array chứa nhiều cột đồng thời chứa nhiều hàng mà chỉ dùng đối số row_num hay column_num. Thì hàm sẽ trả về dạng mảng có toàn bộ cột hay hàng trong mảng.

– Row_num: là chỉ số hàng trong mảng trả về một giá trị.

– Column_num: là chỉ số cột trong mảng trả về một giá trị.

Trên đây là các hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel được ứng dụng nhiều nhất hiện nay. Và còn nhiều kiến thức bổ ích khác về hàm trong excel tại website: https://alltopvn.com/ bạn có thể theo dõi và áp dụng những kiến thức trong công việc. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here