Bạn cần tính thời gian trong bảng dữ liệu excel để phục vụ công việc? Nhưng bạn lại không biết cách tính thế nào để mang lại hiệu quả và chính xác nhất. Vậy hãy theo dõi bài viết sau đây https://alltopvn.com/ sẽ chia sẻ những thông tin cơ bản về các hàm tính thời gian trong excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

Những hàm tính thời gian trong excel

Hàm tính thời gian trong excel sử dụng áp dụng để có thể tính thời gian một cách cụ thể nhất. Giúp người dùng có thể thực hiện tốt công việc được giao và tiết kiệm thời gian đáng kể so với việc làm thủ công như trước đây. Vậy những hàm tính thời gian nào được áp dụng nhiều nhất? Và áp dụng vào những trường hợp nào? Cụ thể như sau:

Những hàm tính thời gian trong excel phổ biến theo từng mục đích tính
Những hàm tính thời gian trong excel phổ biến theo từng mục đích tính

– Hàm Hour trong excel

Hàm Hour dùng trong trường hợp bạn cần muốn tách rời giá trị thời gian như giây phút hoặc ngày/tháng/năm. Khi đó bạn áp dụng hàm Hour sẽ giúp tách rời một cách dễ dàng với cú pháp thực hiện đơn giản nhất.

Cú pháp: =HOUR(Serial-number)

Trong đó:

Serial-number chính là đối số cần phải có. Là thời gian người dùng muốn chuyển đổi thành giờ hoặc ngày, tháng, năm. Có thể ở dạng văn bản, ở dưới dạng hàm khác hoặc là dưới dạng thập phân. Hàm sẽ trả về giờ của giá trị thời gian và có dạng là số nguyên từ khoảng 0 – 23.

Hàm Hour trong excel
Hàm Hour trong excel

– Hàm Minute trong excel tính số phút hiển thị

Hàm Minute là hàm chuyên dùng để tính số phút trong excel. Nhờ chức năng áp dụng hữu  ích người dùng có thể tách riêng số phút dễ dàng mà không cần sử dụng công thức tính thủ công vừa lâu vừa mang lại kết quả không chắc chắn nếu bạn thực hiện sai.

Cú pháp thực hiện hàm Minute:

=MINUTE(serial-number)

Trong đó: Serial-number: Là giá trị người dùng muốn chuyển thành phút. Và giá trị này bắt buộc cần phải có trong cú pháp và là một số dương.

Chức năng cụ thể của hàm là chuyển đối giá trị thời gian về phút. Và phút trả về dưới dạng một số nguyên trong phạm vi số phút từ 0 – 59.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hàm tính tổng trong excel bạn nên nắm rõ

– Hàm Second trong excel tính phần giây

Hàm Second trong excel sẽ giúp người dùng lấy phần giá trị giây trong đơn vị thời gian cụ thể.

– Cú pháp thực hiện hàm Second:

=SECOND(serial-number)

Trong đó: Serial –number chính là giá trị người dùng muốn chuyển đổi thành giây. Đây là giá trị bắt buộc có trong việc tính toán thời gian.

Chức năng của hàm là sẽ trả về phần giây của thời gian. Và gây đó sẽ trả về sau khi kết thúc cú pháp ở dạng số nguyên từ khoảng 0 – 59.

Hàm Second trong excel tính phần giây
Hàm Second trong excel tính phần giây

– Hàm Time trong excel

Hàm Time trong excel sẽ trả về một số thập phân cho giá trị thời gian người dùng muốn tính. Và giá trị thập phân đó trả về sẽ dưới dạng giá trị từ 0 – 0.99988426. và giá trị này tương ứng với thời gian 12:00:00 SA – 11:59:59 CH. Tức là thời gian từ 0:00:00 – 23:59:59.

Cú pháp thực hiện tính toán với hàm time như sau:

=TIME( hour, minute, second)

Hàm Time trong excel
Hàm Time trong excel

– Trong đó:

  • Hour: Là giá trị giờ từ 0 – 32767. Mọi tham số lớn hơn 23 sẽ tự động chia cho 24 và phần còn dư lại sẽ là giờ. Đây là tham số bắt buộc cần có trong việc tính toán thời gian.
  • Minute: Là giá trị phút từ 0 – 32767 và tất cả các giá trị lớn hơn 59 sẽ được tự động chuyển đổi thành số giờ phút giây. Và cũng là tham số bắt buộc có trong việc tính toán thời gian.
  • Second: Là giá trị giây từ 0 – 32767. Và tất cả các giá trị lớn hơn 59 sẽ được tự động chuyển đổi thành số giờ phút giây. Và cũng là tham số bắt buộc có.

Chức năng của hàm sẽ trả về số thập phân ở thời gian cụ thể nào đó. Và thời gian trả về sẽ nằm trong khoảng từ 0 – 0.99999999 và sẽ tương ứng với thời gian 0:00:00 – 23:59:59

Và còn nhiều hàm tính thời gian trong excel khác. Bạn có thể tham khảo website để tiện theo dõi hơn các kiến thức bổ ích khác. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Chúc bạn thành công khi áp dụng cách chia sẻ trong công việc sắp tới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here