Hàm Count trong excel là gì? Cách dùng như thế nào? Đó là những thắc mắc của rất nhiều khi sử dụng phần mềm excel. Trong rất nhiều hàm tính toán trong Excel thì hàm Count có tác dụng dùng để đếm ô trong một vùng hay trong toàn bộ bảng dữ liệu.

Khi bạn xây dựng các bảng tính toán trên Excel thường ta sẽ sử dụng đến các hàm đếm. Trong đó, không thể hàm Count. Hàm Count trong Excel có công thức và cách dùng cũng rất đơn giản, không phức tạp như một số hàm khác. Bài viết dưới đây, alltopvn.com sẽ hướng dẫn bạn hiểu về khái niệm hàm Count và cách sử dụng đơn giản nhất nhé.

Khám phá hàm Count trong Excel là gì?

Bạn đang phải xử lí một khối lượng công việc khổng lồ và cần phải xử lý gấp, có thể kể đến như: Sản phẩm, doanh số bán hàng, số tháng và bạn đang muốn biết tần suất bán hàng của một sản phẩm cụ thể. Nếu phải tính toàn theo phương pháp thủ công thì sẽ rất lâu và không đáp ứng được nhu cầu công việc. Thay vì làm theo cách thủ công hãy sử dụng hàm Count trong Excel. Hàm đếm này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn đó.

Hàm Count dùng để đếm số lượng ô có chứa các số, đồng thời đếm các số có trong danh sách tham đối. Việc sử dụng hàm Count để biết số mục nhập trong trường số nằm trong phạm vi hoặc dãy số. Ví dụ: bạn có thể nhập công thức sau để đếm số trong phạm vi A1:A20: =COUNT(A1:A20).

Ngoài ra còn có những loại hàm đếm sau:

Hàm Counta: Đếm số ô chứa dữ liệu trong vùng được chọn.

Hàm Countifs: Hàm thống kê có điều kiện.

Hàm Countblank: Đếm số ô trống trong vùng được chọn.

Hàm Countif: Hàm đếm theo một điều kiện

Công thức sử dụng hàm Count trong Excel.

Khi bạn muốn sử dụng hàm Count trong Excel. Làm theo công thức sau:

COUNT (Giá trị 1, [giá trị2], ….)

Trong đó: 

– Giá trị value 1: Là tham số bắt buộc. Giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm

– Giá trị value 2,…: Hàm COUNT chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm số.

Ví Dụ: Dựa vào công thức trên, ta có thể vận dụng hàm Count dùng để đếm các giá trị riêng lẻ. Ví dụ như sau:

= Đếm (2, 3, 4) = 4

= Đếm (4,5,6) = 6

= Đếm (a, b, c) = 0

Thêm vào đó, khi vận dùng hàm count trong thực tế để đếm dữ liệu số. Ta không cần thiết phải nhập các giá trị riêng lẻ như trong ví dụ trên. Mà địa chỉ ô, vùng ô chứa các giá trị mà ta muốn đếm.

Những lưu ý không thể bỏ qua khi sử dụng hàm Count.

Khi vận dụng hàm Count trong Excel cần lưu ý những điều sau để đảm bảo các quy tắc hoạt động của hàm Count.

– Các tham số cần đếm nếu là các số, ngày tháng hoặc được trình bày ở dạng văn bản của số (ví dụ, số nằm trong dấu trích dẫn như dấu ngoặc kép “1”) sẽ được hàm Count đếm.

– Đối với các giá trị có tính lô-gic và các số được trình bày ở dạng văn bản. Khi bạn nhập trực tiếp vào danh sách các tham số trong hàm Count sẽ được đếm.

– Các tham số có thể chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau nhưng hàm Count sẽ chỉ đếm số.

– Nếu bạn muốn đếm các giá trị lô-gic văn bản hoặc các giá trị khác không thể chuyển số. Bạn nên sử dụng hàm Counta.

– Ngoài ra, nếu bạn muốn đếm các số thỏa mãn một điều kiện cho trước. Hãy sử dụng hàm Countif hoặc hàm Countifs.

Với những chia sẽ trong bài viết, hi vọng bạn đã hiểu thêm về hàm Count trong Excel và cách vận dụng trong thực tế. Bây giờ bạn hãy áp dụng vào việc tính toán và thống kê trên bảng tính Excel. Việc sử dụng hàm Count sẽ giúp bạn khi phải thống kê, đếm ô chứa dữ liệu dạng số đơn giản hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp hàm này với các hàm khác để thực hiện tính toán hiệu quả hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here